Ta din bedrift ett steg videre!

Faglitteratur og praktiske arbeidsverktøy

ej analyser

Vi benytter oss også av nyttig og praktiske arbeidsverktøyer  i  vår undervisning, coaching og rågivning. Dette er verktøy som vi gir alle våre kunder tilgang til og som spenner fra John Evan-Jones sine mange bøker til våre smartkort. Du kan også få nyttige innspill og forhåpentligvis inspirasjon fra våre nyhetsbrev.
 

Kunnskap blir til visdom når den blir anvendt og brukt i praksis.

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.