Lederutvikling

Ledelse handler om to sentrale oppgaver. Den ene er styring og den andre er lederskap. Vi pleier ofte å illustrere disse oppgavene med at en leder er avhengig av to verktøykofferter. I den ene er kunnskap om faget. Den andre inneholder kunnskap om ledelse. LEDERSKAP er den delen av lederoppgaven som har med mennesker å gjøre - fokus på det som driver mennesker fremover.
evan foto ledelse
Lederens rolle varierer fra bedrift til bedrift. Uansett rolle er vi opptatt av at det skal være en bevisst balanse mellom  styring og lederskap. Vi opplever i mange sammenhenger at det er for lite fokus på lederskapet.

Skal man oppnå resultater gjennom andre mennesker, er det viktig å ha fokus på lederskapet og de mellom-menneskelige forholdene. Våre lederprogrammer har fokus på tydelig ledelse og en bevisst forståelse for psykologien i det mellommenneskelige aspektet.
 

Lederprogram

Evan-Jones International har lang erfaring med gjennomføring av ulike utviklingsprogrammer innen ledelse og salg, både bedriftsinternt og på tverrfaglige basis. Programmene våre er basert på tilføring av faktisk kunnskap, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Grunnmodellen i våre lederprogrammer gjennomføres ofte i mindre grupper på 5 - 8 deltakere pr gruppe. Stoffet deles inn i læringsmoduler. «Menylisten» viser de mest aktuelle modulene innen ledelse. Varigheten på hver modul vil være på en halv dag til en dag. Modulene kan også kjøres som 1:1 coaching.

Omfanget av det enkelte kursprogram kan variere fra 4 – 12 moduler. Vi gjennomfører en modul pr samling og 3 – 4 uker mellom hver samling. Mellom hver samling får kursdeltakerne et sett av arbeidsoppgaver der de skal relatere læringsstoffet til egen virksomhet og egen hverdag.
Hva du gjør har langt større innflytelse enn hva du sier.
Evan Jones - John Anders Nordbø

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.