Rådgivning og Coaching

En bedrifts rammebetingelser vil endre seg i takt med de raske endringer som skjer i dagens samfunn. Det vil derfor i ulike perioder være behov for en annen kompetanse enn den en selv besitter. 
 dsc7779
I Coaching bruker vi en rekke verktøy, for å hjelpe kundene våre å oppnå ønskede resultater. En Coah påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse, stiller spørsmål, lytter med empati, utvikler ferdigheter, skaper utfordringer, brukes som rollemodell og utforser potensiale. Coachen bidrar med kunnskap og strategier, slik at man oppnår mer, trives bedre og når målene raskere. Coaching er handlingsorientert og fokuserer primært på fremtiden.

En Definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Coahing som verktøy er en svært effektiv måte å mestre dette på.

Det å ha en nøytral og nærværende utenforstående, som fokuserer kun på deg - over flere møter- vil for svært mange oppleves både spennende og givende. Det er stor fare for å nå målene både raskere og lettere ved hjelp av kompetent og positiv coach.

Coaching hos oss, enten du er leder eller selger ønsker 1:1 samlinger, eller deltar på vårt program "Coaching for ledere", er inspirert av Joh Evan-Jones sine programmer og verktøy, samt NLP tankeganger (NLP står for nevro lingvistisk programering).

 Evan-Jones har over lang tid bistått ledere i mange bedrifter med rådgivning og veiledning for å utnytte forbedringspotensialet. Arbeidet spenner over et vidt spekter, alt fra å være en daglig samtalepartner og sparringspartner, til den mer taktiske og strategiske rådgivningen. Enkelte ganger er vi med på både utarbeidelse og gjennomføring av nye konsepter og prosesser. Andre ganger går vi også inn i bedriftens styre for å bidra.


  
Endre din tankegang og du vil endre dine resultater

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.