Salgstrening

I våre salgsprogram fokuserer vi lite på de tradisjonelle salgsferdighetene og ”salgstriksene” i salgsprosessen, men det vesentlige som det psykolgiske aspektet. Det handler ikke om at alle selger nå skal bli psykologer. Det handler bare om noen viktige menneskelige aspekter som vi bør ta på alvor og som er viktige å få tilfredsstilt hos den enkelte kunde for at vi skal oppnå et godt salg.
ej salgservice
En annen viktig faktor er faktisk bevisstgjøringen omkring seg selv og egne behov og karaktertrekk. Det viser seg ofte at det er med å bevisstgjøre deg til å forstå andre og ulike kunders psykologiske behov på en bedre måte. Du vil lettere kunne selge de riktige produktene og løsninger til den enkelte kunde, samt at du oppnår en mer fornøyd og lojal kunde.

Opplev hvordan et tilpasset salgspsykologi program vil hjelpe deg og ditt salgsteam på det rette sporet til en maksimalisering av ønskede resultater.

SERVICELØFT gir resultater

Det er ikke vanskelig å se viktigheten og verdien i å investere i de ansatte for å løfte servicen opp på det rette nivå. Det rette nivå vil være på et nivå hvor man kan tilfredsstille kundenes ønsker og behov, samt aller helst overgå forventningene noe.

Konsekvensene for den enkelte bedrift er store hvis en ikke setter fokus på service og serviceforståelse. For mange bedrifter betyr det ofte lavere salg og dårlige resultater. I motsatt fall betyr en positiv holding hos en ansatt at kundene forblir fornøyd og handler igjen. Et annet viktig moment er at disse positive kundene ofte blir gode ambassadør og markedsførere for din bedrift. Det er jo den beste markedsføring du kan oppnå.

Prøv et av våre grunnleggende eller videregående kurs i  salg, service og kundebehandling.
Du trenger ikke å være bedre enn alle andre, men bedre enn du noen gang trodde du kunne bli.
Evan Jones - John Anders Nordbø

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.