Strategi og organisasjonsutvikling

Veien til økt lønnsomhet skjer gjennom langsiktig og strategisk tenkning. Strategi og forretningsutvikling er egentlig veldig enkelt - det handler om å bestemme hva en ønsker å oppnå, og så finne hva man skal gjøre av aktiviteter for å komme dit.  
 dsc7881
I praksis handler det om å sette klare mål for det vi ønsker å oppnå. I tillegg må vi lage en handlingsplan som kan brukes som et styringsverktøy i hverdagen for å oppnå de resultater man ønsker.

Bevisstgjøring gir resultater
En typisk strategiprosess for en bedrift medfører ofte en bevissthet i måten å jobbe på og klare prioritering av oppgaver som er viktig for å oppnå ønskede resultater. Vår erfaring er at bedrifter med en klar strategiplan oppnår bedre resultater enn andre.

 
Mennesker med mål har suksess - fordi de vet hva de vil.

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.