Metodikk

Vår virksomhet spenner over et vidt spekter fra undervisning til strategiplanlegging, forbedringsprosesser, coaching og rådgivning.

Kontakt oss

Grunnlaget i vår måte å jobbe på kan oppsunneres i følgende grunnelementer:

Tillit og råd

Vi har lang erfaring i å løse froskjellige utfordringer og problemer. Dette gjør vi i nært samarbeid med oppdragsgive

Bevisstgjøring og inspirasjon

Vår arbeidsmetodikk går ut på å bevisstgjøre, utfordre og inspirere de vi jobber med. Gjennom bevisstgjøring ønsker vi at du skal bli bevisst på din egen kunnskapsbase eg dine egne ferdigheter.

Læringsprosessen

På kursene våre bygger på tilføring av kunnskap og erfaring, aktivering av den enkeltes kunnskap og erfaring samt utveksling på tvers i gruppen.
Vi legger også stor vekt på nettverk og nettverksbygging i all vår virksomhet.

Grunnelementer: