Tilbakemelding fra noen kunder

re
ELIXIA VEST AS

Du får igjen for hver time og hver krone. En stor fordel med Evan-Jones International sitt personlige coachingprogram er at det blir skreddersydd og tilpasset­ den fasen den enkelte er i, samt det nivået man er på som leder. Dette gjør hvert eneste samling veldig meningsfylt og utfordrende. Det krever at man går i seg selv på en helt annen måte enn alle andre lederkurs og coachingseanser jeg har vært med på. Det konkrete ­arbeidet rundt målsetting og måloppnåelse er blant de tingene jeg har fått ny, ­spennende kunnskap om, og jeg har allerede hatt stor nytte av dette i min jobb og livssituasjon. Linda Carstensen tidligere regionsdirektør ELIXIA Vest


fretex logo
FRETEX NORGE AS

Fretex-gruppen har samarbeidet med Evan-Jones International i flere år. Både om lederutvikling på ulike nivå, som ­ledergrupper, mellomledere og nå skal det satses på alle butikklederne våre i kjeden. I tillegg har vi benyttet oss av råd og veiledning i an­settelsesprosesser på ledernivå. Vår erfaring med ansatte i Evan-Jones International er entydig pos­itiv, der dyktighet innenfor ledelse og salg er fremtredende. Det utvises en folkelig fremtoning med enkle og forståelige prinsipper for aktuelle fagområder. Ketil Wigestrand / Personalsjef / FRETEX NORGE AS


md logo r%c3%98d sort ok copy
MODERN DESIGN

Modern Design har i lengre tid brukt Evan-Jones International og det har for oss vært en fantastisk investering. De har engasjerte foredragsholdere, som også har evnen til å lytte for å frem det beste i menneskene. Et av formålene med samarbeidet var å utvikle personlige ferdigheter hos leder­teamet i Modern Design. De har vært gjennom flere samlinger med forskjellige interessante læringsmoduler. Det som også har vært fantastisk med opplegget er at alle deltakerne har vært delaktige i prosessen i hver enkelt modul. Dette har ført til mange gode og ­konstruktive ­diskusjoner. Vi føler opplegget har vært som skredder­sydd for oss. Vårt mål er å fortsette det samarbeidet med Evan-Jones Inter­national, og jeg kan gi dem de beste anbefalinger. Lars terje Skjæveland / Daglig leder / Modern Design


treprosjekt logo pms465c med undertekst
TREPROSJEKT AS

Evan-Jones har bistått bedriften vår med strategiplanlegging og har også gjennomført lederprogram for ledergruppen. Samarbeidet har vært svært nyttig både i utvikling av de ansatte og i arbeidet med å lage målrettede og gode planer for bedriften. Jeg har også deltatt på et lederutviklings­program som Evan-Jones har kjørt for ledere i trevarebedrifter i Rogland. ­Programmet har gitt meg inspirasjon og faglig påfyll. Det har også vært nyttig å delta i et forum der jeg kan dele erfaringer med andre bedriftsledere. Jeg ­opplever de ansatte i Evan-Jones som fagsterke og inspirerende. De tilfører viktig kom­petanse samtidig som de har evne til å lytte og får ut det beste hos den enkelt. Ola hegrestad / Daglig leder og Partner / Treprosjekt as


kvadrat logo08 r%c3%b8d 300dpi cmyk
KVADRAT KJØPESENTER

Kvadrat har de siste årene samarbeidet med Evan-Jones om å bygge opp en egen Kvadrat skole. Skolen har flere trinn myntet på butikkmedarbeidere og egne ledelses kurs for Butikklederne. Resultatene som er oppnådd i eksterne målinger gir motivasjon til å fortsette arbeidet også i fremtiden. Cato Helmersen / Senterleder KVADRAT KJØPESENTER


logo servit
SERVIT LUNCH OG SELSKAPSMAT AS

Vi har blitt kjent med Evan-Jones gjennom deltakelse på eksterne kurs gjennom flere år. I 2007 knyttet vi Evan-Jones til oss for å bidra i forbindelse med våre interne strategiprosesser. Vi har etter­ hvert også benyttet Evan-Jones til coaching og rekruttering, og er i ferd med å starte opp et ledertreningsprogram for alle våre ledere. Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med Evan-Jones. De tilfører oss viktig kompetanse innen lederskap og strategiarbeid, og er ikke minst dyktige til å bevisstgjøre oss slik at vi bedre får utnyttet den kompetansen og kunnskapen vi selv innehar. Kenneth Reime / Daglig leder og eier SERVIT LUNCH OG SELSKAPSMAT AS


Hvis man skal få noe ut av livet, kan man ikke alltid bevege seg på trygg grunn
Evan Jones Statement Roar

Kontakt

Evan-Jones International AS
Høylandsgata 11 4306  Sandnes  •  Norge
post@evan-jones.no
 
Copyright EJI Norway © 2014
All rights reserved.

Publiseringsløsning: DestiNet
Design: Destino

Følg oss

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med deg slik at du kan utvikle deg og din bedrift.
 
Vi publiserer et eget nyhetsbrev 4 ganger i året hvor vi reflekterer og skriver om forskjellige aktuelle tema.