Organisasjons- og teamutvikling

Vi får en gruppe til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis for en effektiv arbeidshverdag. En prosess vil ofte dreie seg om å utvikle ny kompetanse eller nye samarbeids- og samhandlingsformer.

Hensikten er å få ledere og medarbeidere til å endre adferd for å oppnå definerte mål. Det kan også innbefatte etablering av nye strukturer og/ eller roller.

Kontakt oss

Velg løsning her