Arbeidsmetodikk

Vi jobber tett sammen med våre kunder for å levere gode, skreddersydde løsninger. 

Våre tjenester spenner fra undervisning og fasilitering, til coaching og rådgivning. Vi jobber etter en prakademisk tankegang, hvor vi med base i forskningsbasert teori utvikler enkle, anvendelige verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.

Viktige elementer i vår arbeidsmetodikk:

Tilpasset faglig innhold

Vi tilpasser det faglige innholdet og læringen til deltakernes arbeidshverdag, og de utfordringer de opplever i sin rolle.

Læring og erfaringsutveksling

I våre programmer bygger vi på tilføring av ny kunnskap, og aktivering av den enkeltes tidligere kunnskap og erfaringer. I tillegg vektlegger vi utveksling av erfaringer på tvers i gruppen for å kunne lære av hverandre.

Praktisk trening og oppgaver

Våre programmer er lagt opp med mange praktiske oppgaver og trening, som deltakerne skal løse i forhold til de ulike temaene vi har fokus på. Dette er selvsagt relevante problemstillinger som er tilpasset den enkelte deltakers hverdag.

Bevisstgjøre, utfordre og inspirere

Vår arbeidsmetodikk går ut på å bevisstgjøre, utfordre og inspirere de vi jobber med. Gjennom bevisstgjøring ønsker vi at deltakerne skal bli bevisst på sin egen kunnskapsbase og egne ferdigheter. Et annet viktig moment er å utfordre den enkelte deltaker til ny tekning og ny arbeidsmetodikk.

Tilpasset faglig innhold

Vi tilpasser det faglige innholdet og læringen til deltakernes arbeidshverdag, og de utfordringer de opplever i sin rolle.

Læring og erfaringsutveksling

I våre programmer bygger vi på tilføring av ny kunnskap, og aktivering av den enkeltes tidligere kunnskap og erfaringer. I tillegg vektlegger vi utveksling av erfaringer på tvers i gruppen for å kunne lære av hverandre.

Praktisk trening og oppgaver

Våre programmer er lagt opp med mange praktiske oppgaver og trening, som deltakerne skal løse i forhold til de ulike temaene vi har fokus på. Dette er selvsagt relevante problemstillinger som er tilpasset den enkelte deltakers hverdag.

Bevisstgjøre, utfordre og inspirere

Vår arbeidsmetodikk går ut på å bevisstgjøre, utfordre og inspirere de vi jobber med. Gjennom bevisstgjøring ønsker vi at deltakerne skal bli bevisst på sin egen kunnskapsbase og egne ferdigheter. Et annet viktig moment er å utfordre den enkelte deltaker til ny tekning og ny arbeidsmetodikk.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi sammen kan skape resultater?

Legg igjen e-postadressen din, så snakkes vi om hvordan.

Informasjonen du oppgir vil ikke bli brukt til markedsføring eller delt med tredjeparter, og vil slettes fra vår server innen 30 dager.

 

Pin It on Pinterest